Powergirlz: Terugblik en Toekomstplannen

We blikken hier terug op een jaar vol Powergirlz en nemen je mee in de plannen voor de komende tijd. Net als de rest van de wereld had Powergirlz te maken met Corona-uitdagingen. Lockdowns, scholen dicht… het uitvoeren van challenges en grootschalige projecten werden hierdoor bemoeilijkt. Maar het vuur van Powergirlz is zeker aangestoken.

ROC Almere Poort

Powergirlz is betrokken bij de inclusie- en diversiteitsplannen van het ROC. Zij zijn al aan de slag gegaan met partner Taaltic, die een lessenpakket Inclusie en Diversiteit voor het ROC heeft ontwikkeld voor alle niveaus en leerjaren. Nu Powergirlz hier ook een rol in gaat spelen, betekent dit een grote stap voor de bewustwording van toekomstige professionals. Zij kunnen, samen met huidige professionals, het verschil maken voor kinderen en gelijke kansen creëren.

Pilot OVC

Per november is onze activiteit voor meiden op het OVC van start gegaan. Deze activiteit gaat gepaard met een stukje onderzoek: er is een enquête afgenomen bij de meiden om te ontdekken welke sporten zij leuk vinden en willen proberen, wat redenen zijn om vaker naar de activiteit terug te komen. En met succes! Veel meiden doen mee en nodigen ook hun vriendinnen uit - een factor die belangrijk blijkt bij het motiveren van meiden om te gaan en blijven sporten. We werken met blokken waarin steeds een andere sport centraal staat. Er is nu gehockeyd en er wordt ook gebasketbald en gekickbokst op verschillende ondergronden. Leeftijd maakt niet uit, de meiden werken samen zodat iedereen mee kan doen. Onze ervaringen op het OVC gaan we zeker doorzetten in andere samenwerkingen en activiteiten.

Echnaton & La Taurina Kickboksen

Ook op het Echnaton wordt Powergirlz steeds meer zichtbaar. Net als bij het OVC is er een enquête afgenomen waaruit bleek dat het zelfvertrouwen van de meiden tijdens de gymlessen erg laag lag. Dat heeft grote invloed op de sportprestaties en het plezier van de meiden! Met Powergirlz proberen we meiden een veilige en inspirerende omgeving te bieden om te bewegen. Een van onze partners, La Taurina, geeft nu ook kickboksclinics op Echnaton en verschillende basisscholen, om de meiden weerbaarder te maken en zich krachtig te laten voelen - als echte Powergirlz.